Bjarne Hellmann Rådgivning er en virksomhed som udfører bygherrerådgivning, og som har særlige kompetencer inden for udbudsrådgivning, projektledelse og rådgivning om kvalitets-ledelse og - udvikling. Virksomheden er medlem af FRI og dermed af Dansk Industri.

 

Udbudsrådgivning er rådgivning og assistance til offentlige og private organisationer og firmaer i forbindelse med udbud af leverancer, entrepriser eller tjenesteydelser, enten i henhold til EUs direktiver eller i henhold til vore nationale udbudsregler.

Læs mere om udbudsrådgivning her

Rådgivning i kvalitetsledelse er assistance til at udvikle, doku- mentere og implementere kvalitetsledelsessystemer - tidligere kaldet kvalitetsstyringssystemer - i virksomheder eller organi- sationer, hvor kravet om kvalitet i alle processer spiller en stor rolle.

Grundlaget for udarbejdelse af kvalitetsledelsessystemer kan være ISO eller andre standarder.

Læs mere om kvalitetsledelse og - udvikling her

 

Projektledelseskompetence er en basal og nødvendig forud- sætning for kunne agere som selvstændig konsulent. Min kompetence hidrører fra flere års rådgivererfaring med pro- jektledelse af byggeopgaver, bygherrerådgivningsopgaver og konsulentopgaver, både i Danmark og i udlandet.

Senest har jeg siden marts 2013 på konsulentbasis arbejdet som projektleder for Københavns Universitet, Campus Service, med projektledelse af energispare- og vedligeholdelsesprojekter.

I maj 2013 supplerede jeg min praktiske erfaring med deltagelse og afslutning af projektledelseskurset PRINCE2 Foundation hos mentorix i Nivaa.

Billedet er Oxford University, England, og er taget i sommeren 2012